Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Föräldrasamverkan

Förälder och andra vuxna i barns omgivning är oerhört viktiga i barnens lärande. För att främja en bra dialog och kunna ta del av exempelvis föräldrars synpunkter och åsikter har varje förskola och skola ett lokalt föräldraråd.

Föräldraråd fungerar som ett diskussionsforum för åsikter och idéer kring verksamheten. Föräldrar, personal och/eller rektor träffas regelbundet under verksamhetsåret.

Vad gör en föräldrarådsrepresentant?

Som representant lyfter man fram förslag, synpunkter och aktuella frågor från övriga föräldrar. I rådet kan man även till att ordna gemensamma trivselaktiviteter för enheterna.

Vill du vara med i föräldrarådet?

Ju fler vi är desto roligare och enklare blir det för alla som deltar! Hör av dig till personalen eller förskolechef/rektor på skolan om du känner att detta kan vara något för dig. Protokoll från föräldraråd som läggs ut hittar på respektive föräldraråds sida.

Kontakt