Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Specialpedagog i förskola

Specialpedagogen i förskolan är en resurs för förskolans pedagoger i arbetet med barn i behov särskilt stöd. Arbetet sker på uppdrag av och tillsammans med vårdnadshavare, personal, och ev. andra stödfunktioner. Detta sker bland annat i form av pedagogiska kartläggningar, som analyserar styrkor och behov på organisations-, grupp- och individnivå.

Specialpedagogen har även som uppgift att planera och följa upp förändringsarbete i samverkan med förskolechefen och vara ett pedagogiskt bollplank för honom/henne.

Vidare erbjuder specialpedagogen i förskolan reflekterande samtal och handledning till pedagoger och även kompletterande riktade stödinsatser gentemot ett barn eller barngrupp.

Kontakt