Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Motorikpedagog

Motorikpedagogen genomför motorikobservationer individuellt och i grupp. Utifrån vad observationen visar, utformas sedan lämpliga aktiviteter.

Rådgivning sker till föräldrar och pedagoger.

Motorikpedagogen arbetar förebyggande och hälsofrämjande i syfte att stärka och höja elevernas förmåga och kompetens inom motorik och perception och därmed öka förutsättningarna för koncentration och inlärning.

Motorikpedagogens tjänst är riktad mot både förskolan och skolan.

Kontakt