Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Logoped

I logopedtjänsten ingår att genom observation, reflekterande samtal och fortbildning vara ett stöd för förskolan, grundskolan och gymnasiet i arbetet med kartläggning av och åtgärder för språk-, läs- och skrivutveckling.
Logopeden arbetar i första hand hälsofrämjande och förebyggande men ingår också i centrala barn/elevhälsans löpande arbete med enskilda ärenden.
Logopeden fungerar också som stöd vid implementering av åtgärder efter regionens utredningar kring språk, läsning och skrivning.    

Region Halland står tillsvidare för utredningar av språk-, läs- och skrivsvårigheter. Centrala barn/elevhälsans logoped fungerar som kontaktperson gentemot Region Halland i logopediska frågor.

Kontakt