Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Central elevhälsa

Elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus, därmed är hälsoarbete i skolan en del av en långsiktigt skolutvecklingsprocess.

I Hylte kommun finns lokal elevhälsa på varje skolenhet.

Skolpsykolog, hörselsamordnare, specialpedagog samt MLA-sjuksköterska samordnas centralt i kommunen.

Gemensamt för hela barn- och elevhälsan i Hylte kommun är att man samverkar tvärprofessionellt med hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande insatser.

Kontakt