Hylte kommun logotyp

Demokrati finns inte, vi gör den - en utställning från Världskulturmuseet nu på Hylte bibliotek!

Utställningen Demokrati finns inte vi gör den

EN UTSTÄLLNING OM VIKTEN AV DEMOKRATISKT ENGAGEMANG

Just nu visar vi pop-up utställningen ”Demokrati finns inte – vi gör den” som vi lånat in från Världskulturmuseet. Utställningen är här i tre veckor så passa på innan den åker vidare.

Utställningen visas på Hylte bibliotek under perioden
4/6 – 28/6 2024 när biblioteket har öppet.

Demokratiskt engagemang kan komma i många former.
I utställningen möter du människors personliga demokratiberättelser som en serie nedslag i tid
och rum. Varje person har fått välja ut ett föremål
som i deras berättelse symboliserar demokratiskt
engagemang.

Utställningen utgår ifrån forskning från Varieties
of Democracy (V-Dem), vid Göteborgs universitet.
V-Dems forskning speglas i utställningens fem
olika demokratiska ideal: rättvisa val, frihet,
jämlikhet, öppenhet samt deltagande.

Lämna synpunkter på sidan här

Senast uppdaterad: