Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren, även kallad SYV, på Örnaskolans högstaduim arbetar med frågor som rör utbildning och yrken inför elevernas val till gymnasiet. Studie- och yrkesvägledning ger kunskap om alternativen, vidgar perspektiven, visar möjligheterna och startar en tankeprocess hos eleverna.

Det är många bitar som ska falla på plats innan eleverna gör sitt gymnasieval. Det är en lång och arbetsam men mycket rolig process. Först och främst är det viktigt att ta reda på mer om sig själv. Frågor att ställa sig är exempelvis:

  • Vad tycker jag är intressant?
  • Vad kan jag tänka mig att arbeta med i framtiden?
  • Vilken skola vill jag gå på i tre år?
  • Vad skiljer sig åt mellan programmen?

Studie- och yrkesvägledaren finns med på resan som ett bollplank och guide för att hitta möjliga vägar inför framtiden. Elever och vårdnadshavare är välkomna att kontakta studie- och yrkesvägledaren om funderingar kring framtida studie- och yrkesval.

Kontakt