Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Örnaskolan plan mot diskriminering och kränkande behandling

I Hylte kommun råder det nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling. Varje skola har i samarbete med föräldrar och elever tagit fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling som beskriver hur skolan ska arbeta för att  förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Örnaskolan högstadium beskriver förebyggande åtgärder skolan ska arbeta med och hur skolan ska agera om någon drabbas av kränkande behandling. Några insatser som planen tar upp är:

  • Resurstid med klassen
  • Pedagogiska måltider
  • Värdegrundsarbete i och utanför undervisning
  • Vuxennärvaro under raster
  • Trivselregler
  • Elevråd och kamratstödjare
  • Språkbruk
  • Rutiner för akuta situationer

Kontakt