Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Information till föräldrar

Här hittar du information som rör föräldrar till elever på Örnaskola 7-9.

Anmäla sjukfrånvaro

När du ska anmäla sjukfrånvaro till skolan loggar du in i skolsystemet Dexter.

Ledighet för elev

Vi ber dig som förälder att respektera läsårstiderna och försöka undvika planerade ledigheter under skoltiderna. Det är av respekt för eleverna och deras arbetstider då det ofta kan vara svårt för eleverna att arbeta igen tiden man förlorar vid ledighet.

Likabehandlingsplan

I Hylte kommun råder det nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling. Varje skola har i samarbete med  föräldrar och elever tagit fram en likabehandlingsplan som beskriver hur skolan ska arbeta för att  förebygga mobbning, våld och otrygghet i skolan

Kontakt