Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Örnaskolan 7-9

Besökare

På Örnaskolans högstadium finns årskurserna 7-9 med cirka 450 elever. På skolan arbetar vi tillsammans för att göra en skillnad för Hylte kommuns framtid, våra ungdomar. Vi arbetar hårt med ständiga förbättringar och vi utvecklas tillsammans. Just nu ingår skolan i samverkan för bästa skola, vilket är ett treårigt projekt tillsammans med Skolverket och Linnéuniversitetet. Där vi med utgångspunkt från behov i vår verksamhet gör insatser för att nå högre måluppfyllelse, bättre trivsel och studiero bland våra elever. På skolan har vi 5 heltidsanställda mentorer som ansvarar för den sociala kontakten med elever och vårdnadshavare. Detta för att våra lärare ska kunna fokusera helt på det pedagogiska uppdraget.

På Örnaskolan vill vi forma harmoniska ungdomar med självförtroende. Vårt mål är att alla elever skall bli godkända i alla ämnen och bli behöriga till fortsatta studier på gymnasiet. För oss är det viktigt att erbjuda en bra arbetsmiljö för elever och personal. Vi vill ha en skola som präglas av en god stämning med ett gott samarbete mellan ungdomar, personal och föräldrar. Vi tror att ett gott bemötande skapar positiva möten människor emellan. Vi gör skillnad!

Kontakt