Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

Visselblåsarfunktion införs i Hylte kommun

Det är viktigt att risker och andra missförhållanden i kommunens verksamheter upptäcks och åtgärdas i ett tidigt skede. Hylte kommun inför därför nu en digital tjänst för visselblåsare där till exempelvis anställda, förtroendevalda och andra med en arbetsrelation till kommunen på ett anonymt sätt kan slå larm om de misstänker allvarliga fel eller oegentligheter inom kommunens verksamheter eller bolag.

Visselblåsarfunktionen har införts med stöd av Lagen (2021:890). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen. Visselblåsarlagen innehåller ett förstärkt skydd för den som rapporterar om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Skyddet innebär bland annat att man inte får utsättas för repressalier eller hindras från att rapportera.

Från och med den 17 juli 2022 ska alla företag med mer än 50 anställda inrätta ett rapporteringssystem för hantering av visselblåsarlarm.

Visselblåsartjänsten nås via ett webbformulär på Hylte kommuns hemsida (via leverantören Qnister), telefon eller vid ett personligt möte. I Hylte kommun har en intern funktionsgrupp tillsats bestående av förhandlingsansvarig Olof Ebbesson, kommunjurist Gabriel Sundius samt utredare Susanne Ohlsson. Funktionsgruppen är underställda kommunchef och ansvarar för visselblåsningsfrågor i kommunen samt för att bedöma och utreda visselblåsarärenden. Vid komplexa ärenden, eller ärenden där det kan uppstå någon form av risk för jäv så hanteras ärenden av en extern juristbyrå.

Läs mer om den nya visselblåsarfunktionen

Kontakt