Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Vildmarksgymnasiet undervisar gymnasieelever från Skåne 

I veckan gästades Tiraholm av ett 60-tal gymnasieungdomar från Skåne, nästa gäng kommer till helgen. Vildmarksgymnasiet har blivit tillfrågade av Sydvatten att bistå i ett H2O projekt med sin unika kompetens och erfarenhet av att arbeta med ungdomar i och med naturen. Målet är att via direkta naturupplevelser och fakta ge eleverna en stark känsla för vatten och vattnets betydelse.

Under två dagar får ungdomarna ta del av föreläsningar och övningar kring vatten och dess användning men också få kunskap om hur man kan arbeta med vatten som yrke. Vildmarksgymnasiet bistår med de praktiska delarna såsom provfiske, undersökning av ett vatten genom hävning av insekter, vattenrening i fält och undervisning av växters användning förr och nu.

Rektor Juha Rankinen berättar att eleverna bor och lever under dessa dagar i naturen på Tiraholm. Kvällsmaten lagas över öppen eld och består av råvaror från Vildmarksgymnasiet vitlbutik. I övrigt bistår Tiraholms Fisk med frukostar och luncher.

Vilka jobbar som guider?
- Det är jag och två lärare på skolan, Andreas Kullgren och Fredrik Ståhl. Från Sydvatten kommer personal, LUCSUS Lund finns där med forskare och givetvis människorna på Tiraholms Fisk.

Hur länge har samarbetet pågått?
-  Vi är inne på andra året. Förra året genomfördes två pilotprojekt för att testa idéerna.

Vad är målet med samarbetet?
- Huvudmålet för samarbetet är dels att sprida kunskap om vattnets betydelse och alla de yrken som finns i och med vatten. Det är också ett gränsöverskridande samarbete mellan flera kommuner och län och även samverkan mellan företag, kommun, universitet med forskning och gymnasieskola.

Hur går det?
- Fantastiskt bra. Detta projekt är ett tydligt exempel på hur kompetens och erfarenhet tas tillvara inom olika grenar inom ett samhälle och hur detta sedan utmynnar i ett samarbete som utvecklar arbetet inom de egna verksamheterna och även sprider kunskapen som i vårt fall om Vildmarksgymnasiet och Hylte kommun.

Hur länge ska samarbetet pågå?
- Tanken är att det ska vara ett långsiktigt arbete där cirka 300-400 gymnasieungdomar per år ska kunna genomföra denna två dagars upplevelse.

När kommer nästa gäng?
- Nästa tillfälle är 11-12 maj och nästa omgång efter det ligger i höst.

Kontakt