Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Vegas äng klart för byggnation i vår

En vintrig bild över byggarbetsplatsen på Vegas äng i Unnaryd. En grävskopa står i snön med en frusen sjö i bakgrunden.

Nu är markarbetena på Vegas äng i Unnaryd igång. Om drygt två månader är det slutbesiktning och då är området klart för byggnation. Totalt sju av de 14 tomterna är sålda, fler är på gång.

Den första maj är det tillträdesdag för dem som köpt en tomt vid Unnensstrand i centrala Unnaryd. Innan dess ska den nya gatan Ångbåtsvägen byggas, gatubelysningen och elen i området dras och ledningar för vatten och avlopp läggas. När exploateringen är klar ska det cirka 1.5 hektar stora området rymma totalt 14 byggklara tomter för en-, två, och trevåningshus, för privata villor och hyresrätter. Intresset för att bygga sjönära är stort.
– Ja, sju av de 14 tomterna är sålda och vi har ytterligare en intressent på en tomt, berättar Katarina Paulsson, samhällsbyggnadschef.

Slutbesiktning i maj

Vegas äng är en av de tre platser i kommunen som kommunstyrelsen beslutat att satsa på för att skapa attraktivt boende i sjönära läge i kommunen. Bland köparna finns familjer från Stockholm och söderut, även från utlandet.
– Vi räknar med att vara klara med markarbetena i april, slutbesiktningen för exploateringen är satt till mitten på maj med förbesiktning av tomterna i april. För den enskilde gäller det nu att få fram ritningar och allt det som hänger ihop med nybyggnation och ansökan om bygglov. Vi får se vem som blir först ut med att bygga, säger Katarina Paulsson.

Promenadstråk till badplatsen

I samband med markarbetena görs även stigen längs vattenlinjen iordning som ett grusat promenadstråk med belysning mellan det nya området och badplatsen vid Unnens strand. Vill du ha mer information om platsen, ta del av kartor med mera är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadskontoret via kommunen kontaktcenter på telefon 0345-180 00.

Kontakt