Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad

VA-taxor för kommande år beslutade – Sammanfattning av kommunfullmäktige 9 december 2021

Under torsdagens digitala sammanträde fattade kommunfullmäktige beslut om 2022 års VA-taxor. Det var den andra delen av den uppdelade budgetprocessen som inleddes vid novembers sammanträde och som sedan kompletteras i februari.

Mötet inleddes med en presentation med anledning av att Hylte kommun fått utmärkelsen Årets kommun 2021, utmärkelsen delas ut av Hela Sverige ska leva och presentationen hölls av kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) och kommunchefen Emma Gröndahl.

Under mötet fattade kommunfullmäktige även beslut om att förlänga amorteringstiden på det lån kommunen gett till Skidklubben Hylte, att avsätta en miljon kronor till renovering av taket i Unnaryds sporthall och att godkänna Stiftelsen Hyltebostäders utökade investering om ytterligare fyra miljoner kronor för renovering av en fastighet på Smedjevägen i Torup.
Man beslutade även om att anta en framtagen handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Svar på motioner

Sverigedemokraternas motion om förskola på obekväm arbetstid ansågs av kommunfullmäktige, enligt kommunstyrelsens förslag, besvarad.

Alla handlingar inför mötet går att läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt