Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Var källkritisk och sprid inte felaktig information

Just nu sprids det mycket information om coronaviruset. Myndigheterna uppdaterar sin information löpande samtidigt som fakta och rykten blandas på sociala medier. Nu är det viktigt att vara källkritisk och ställa sig frågan; vem säger det här och varför?

Vid stora händelser i världen, såsom smittspridningen av coronaviruset, ökar risken för ryktesspridning och felaktig information. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppmanar allmänheten att kontrollera den information de får med tillförlitliga källor såsom lokala och nationella medier samt ansvariga myndigheter.

Checklista

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring spridningen av coronaviruset men det kan vara svårt att avgöra vad som är fakta, omedveten ryktesspridning eller till och med politiskt medveten desinformation. Det finns några frågor som är bra att ställa sig innan man delar informationen vidare:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan jag hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att jag sprider den?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra mitt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann jag informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?

Bekräftad information

Ansvariga myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten och Region Halland uppdaterar löpande sin information om coronaviruset på sina webbplatser. Där finns också information om vilka åtgärder du som privatperson rekommenderas att vidta. På MSB:s webbplats krisinformation.se finns samlad och bekräftad information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet från samtliga myndigheter.

Information från kommunen

All aktuell information från Hylte kommun kommuniceras kontinuerligt via kommunens webbplats hylte.se Där finns även länkar till ansvariga myndigheter för att lättare leda dig som invånare till bekräftad information. Arbetet med att kommunicera bekräftad information och förmedla beslut pågår löpande. Du kan även följa Hylte kommun via Facebook.

Läs mer om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt