Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Upprustningen av brandstationen i Unnaryd inleds

Inom kort inleds arbetet med att rusta upp brandstationen i Unnaryd. Ett projekt som var budgeterat redan till 2021 men som har skjutits fram något och istället sker under våren 2022.

– Det är viktigt med en bra räddningstjänst även i de östra delarna av kommunen, och vi är väldigt glada att kunna ge vår räddningstjänst de förutsättningar de behöver för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S).

Hyltebostäder ansvarar för projektet som bland annat kommer att innebära en invändig renovering av hela brandstationen och att nya omklädningsrum byggs. Arbetet beräknas vara klart framåt sommaren.
– Stationen i Unnaryd invigdes 1986 och sedan dess har vi inte gjort något, så det börjar bli slitet. Samtidigt måste vi anpassa arbetsmiljön så att den lever upp till dagens standard, det innebär bland annat att vi behöver omklädningsrum som är skilda från bilhallarna där vi byter om idag så att vi tillgängliggör för alla att byta om och duscha på stationen, säger räddningschef Magnus Åman.

Samtidigt som arbetet inleds inför räddningstjänsten i Hylte kommun även ett system med Första insatsperson i beredskap (FiB), med start i Unnaryd. Systemet innebär att en styrkeledare har med sig tjänstebil dygnet runt, både på sin arbetsplats och i hemmet, och vid ett larm kan åka direkt till olycksplatsen och påbörja eller förbereda en insats innan övrig räddningstjänst är på plats.
– Det kan spara viktiga minuter om vi har en person som inte behöver åka via brandstationen vid larm, säger Magnus Åman och fortsätter:
– Det passar dessutom bra att införa det här systemet i samband med renoveringsarbetet, vi får en bil mindre som står på stationen, så Unnaryd blir först ut i kommunen med att få en Första insatsperson i beredskap.

Unnaryds brandstation Ronny Löfquist Magnus Åman

Kommunstyrelsens ordförande Ronny Löfquist (S) och räddningschef Magnus Åman besökte Unnaryds brandstation som nu ska renoveras.

Kontakt