Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Unikt samarbete mellan kommun och näringsliv leder till jobb

Näringslivet i Hylte går bra, så bra att det är svårt att få fatt i arbetstagare med rätt kompetens. I ett unikt samarbete har nu Hylte kommun tillsammans med det lokala näringslivet startat en industriteknisk utbildning som ska leda till jobb.

Totalt åtta personer påbörjade det industritekniska programmet som startade på Kompetenscentrum i september i år. Utbildningen är ettårig och kommer att ge eleverna de kunskaper de behöver för att kunna gå direkt ut i arbete inom områden som processinriktad eller maskinell materialbearbetning och produktframställning samt driftsäkerhet och underhåll. Björn Olav Hempel, lärare på Hylte gymnasieskola och vuxenutbildning, berättar att utbildningen är initierad av industrin.
– Vi fick en förfrågan från industribranschrådet om vi kunde hjälpa till att få fatt i rätt kompetens. Vi hade en dialog och vi tog på oss att hitta formen för hur ett samarbete skulle kunna se ut, berättar Björn Olav Hempel.

Värdefull praktik hos lokala företag

Utbildningen är upplagd så att eleverna studerar teorin i skolan och gör de praktiska momenten ute på olika arbetsplatser runt om i kommunen. Uppdelningen gör att skolan inte behöver investera i dyra maskinparker och eleverna får lära sig av dem som arbetar med hantverket varje dag. Eleverna är ute på praktik i 12 veckor, vilket är dubbelt så lång tid än vad som är brukligt i liknande utbildningar.
– Jag tror att den här praktiska upplärningen är oerhört värdefull, att lära av dem som faktiskt arbetar i yrket ger dem mer än vad de skulle få i en maskinpark som står inne på skolan.
– Dessutom får de chansen att presentera sig för olika arbetsgivare, de får en möjlighet att visa vilka de är. Målsättningen är att den som börjar på programmet ska gå direkt ut i jobb, det är ju därför företagen är med och utbildar eleverna, säger Björn Olav Hempel.

Utöver teknisk kunskap om hur de ska använda utrustning och bearbeta material så får eleverna även lära sig om säkerhet och kvalitetssäkring.
– Vi lägger stor tyngd på säkerheten, det är viktigt att våra elever har den kunskapen när de kommer ut på arbetsplatserna. Vi tittar också på industriprocessen, hur allt hänger ihop, från råvara till färdig produkt och den enskilda arbetstagarens betydelse för slutproduktens kvalité.

Direkt ut i anställning

Utbildningen genomsyras av ett tydligt syfte och mening vilket i förlängningen ger motiverade elever. Björn Olav Hempel konstaterar att efter teoriperioden på skolan så ska eleverna ut och omsätta kunskapen på företagen. Eleverna vet att gör det jobbet på skolan så ger det anställning när året är slut.
– Jag känner mig lyckligt lottad som pedagog, mina elever är väldigt motiverade och då blir det roligt att jobba. Den största utmaningen för mig är att hitta rätt nivå på teorin och att justera utbildningen efter praktikperioderna men det är så roligt att följa processen! Jag kommer att ge mig ut och stämma av med företagen hur det fungerar, vad de ser att eleverna behöver mer eller mindre av.
– Det här är väldigt spännande för oss alla! Här är vi flera som arbetare mot samma mål. Det känns fantastiskt att ge eleverna möjligheten att gå en bra utbildning och samtidigt bistå företagen med att hitta rätt kompetens, säger Björn Olav Hempel.

Programmet förbereder eleverna för arbete inom industribranschen, exempelvis inom yrkena: processoperatör, sågverksoperatör, CNC-operatör med mera. Det är också möjligt att, efter programmet, fortsätta studera på yrkeshögskola eller högskola om eleven väljer till kurser som ger grundläggande behörighet till fortsatta studier.

Kontakt