Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Underrättelse om granskning, Unnaryd 1:49 m.fl.

Plankarta

Granskning av detaljplan för Unnaryd 1:49 m.fl. pågår under tiden

27 december 2016 – 30 januari 2017.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret och på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. Handlingarna finns också på kommunens hemsida.

Kontakt