Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Underrättelse om granskning för detaljplan för Skogsgård 1:10

Underrättelse om granskning för detaljplan för Skogsgård 1:10 i Drängsered pågår under tiden

18 februari – 4 mars, 2015.

Granskningshandlingar finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret och på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. De finns också på kommunens hemsida under Pågående detaljplaner och har skickats ut till berörda sakägare.  

Kontakt