Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Underrättelse om granskning

Plankarta med illustrationskarta

Underrättelse om granskning för detaljplan för Västra Hylte 1:169 i Hyltebruk pågår under tiden

26 februari – 11 mars, 2016.

Granskningshandlingar finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret och på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. De finns också på kommunens hemsida och har skickats ut till berörda sakägare.

Kontakt