Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Tillväxtutskottet har haft sitt första möte

Hyltes kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att införa ett tillväxtutskott som är placerat under kommunstyrelsen. Tillväxtutskottet ska bereda frågor inom miljö-, hållbarhet-, och tillväxtsområdet och bland annat titta på strategiska mark- och exploateringsfrågor, internationella frågor och strategiska näringslivsfrågor.

Tisdagen den 21 maj hölls det första tillväxtutskottet och där diskuterades bland annat regional energi- och klimatstrategi, kollektivtrafikplan 2020 och planprioriteringar.

– Vi ser tillväxtutskottet som en viktig del för att kunna hitta ett forum för samtal om övergripande tillväxtfrågor men framförallt för att kunna samordna kommunens utveckling, säger Ronny Löfquist (S), kommunstyrelsens ordförande.

Protokoll från mötet kommer att publiceras på Hylte.se efter att det har justerat.

Kontakt