Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Statsbidrag ger flera nya åtgärdsaktiviteter

Nu gör Hylte kommun omfattande satsningar på ett flertal aktiviteter inom olika områden som ska genomföras under perioden 2016-2018. Satsningarna finansieras av det extra statsbidrag riksdagen beslutade om att ge till kommuner som har tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet de senaste åren. Aktiviteterna kommer till viss del att vara riktade direkt till nyanlända, medan andra vänder sig till en bredare målgrupp oavsett nationalitet.

Ett så kallat åtgärdspaket har tagits fram av kommunen med ett antal aktiviteter som syftar till att organisationen ska kunna upprätthålla en god service till kommunens medborgare samtidigt som man säkerställer en god arbetsmiljö för kommunens medarbetare. Satsningen innehåller också olika typer av åtgärder för att skapa sysselsättning för de personer som är utanför arbetsmarknaden samt bidra till ett tryggare samhälle.

Många av aktiviteterna är på planeringsstadiet och kommer att presenteras efter hand som de blir aktuella. Redan nu kan några av aktiviteterna nämnas:

  • En fritidsgård startas under höstterminen i Hyltebruk.
  • Det kommer att anordnas ett antal olika sommaraktiviteter för unga.
  • Förskolor och skolor får personalresurser för att stötta och avlasta den befintliga personalen.
  • Det görs insatser för att de nyanlända fortare ska lära sig svenska.
  • Olika sysselsättningsprojekt anordnas för att få fler unga och nyanlända ut på arbetsmarknaden.
  • I gemensamma lokaler startar Hylte kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ”En väg in”. Det blir en gemensam plats för de myndighetskontakter en nyanländ behöver.

Hyltes extra statsbidrag är på 47,9 miljoner kronor, varav 32,7 miljoner kronor ska användas till aktiviteter inom skola, jobb, föreningsliv och civilsamhälle de kommande tre åren. De resterande 15,2 miljoner avsätts som en reserv.

Kontakt