Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Skydda våra äldre – fortsatt generellt besöksförbud på kommunens äldreboenden

Det sker en ökning av antalet covid-19-fall i Halland. Nu uppmanar omsorgsverksamheten till stor försiktighet vid beviljade besök på äldreboenden. Även om Folkhälsomyndigheten lättat upp restriktionerna är det viktigt att följa beslutade skyddsrutiner.

De senaste veckorna har det skett en lätt ökning av smittspridning av covid-19 i Halland. Även om ökningen av antalet fall främst sker bland personer under 40 år vill omsorgsverksamheten i Hylte kommun uppmana till försiktighet i omsorgen om de äldre.
– Vi har för närvarande inga bekräftade fall av covid-19 inom äldreomsorgen i Hylte kommun. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att fortsätta att skydda våra äldre, säger Sophia Lehnberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska och fortsätter:
– Alla besökare som beviljats ett besök måste naturligtvis vara friska. Känner man sig inte helt frisk ska man stanna hemma. Vi ser en lätt ökning av smittspridning i samhället både i Sverige och utomlands, det är viktigt att vi gemensamt säkerställer de äldres trygghet.

Det nationella besöksförbudet på äldreboende kvarstår. Undantag kan medges av enhetschef för att:

  • Främja en aktiv och meningsfull tillvaro för den boende i gemenskap med andra
  • Möjliggöra kontakt med närstående över tid och minska negativa effekter av ensamhet

Boka besök utomhus
För att kunna uppfylla alla krav på säkerhet vid besök utomhus krävs att tid bokas i förväg genom att den anhöriga kontaktar enheten via telefon. Detta för att personal ska kunna hjälpa den boende ut för att träffa sina närstående utomhus, personal ska också kunna informera om risker och åtgärder såsom smitta, basal hygien och distansering. Därför kan endast ett begränsat antal besökare, max tre, tas emot vid varje tillfälle.

Besök inomhus
Besök inomhus beviljas endast vid:

  • Behov av besök i samband med vård i livets slutskede
  • Behov av besök av en besökare som har en obotlig icke smittsam sjukdom och själv är i livets slutskede
  • Stark oro hos den boende som inte bedöms kunna lindras på annat sätt än genom besöket

Beslut om besök inomhus sker endast i dialog med enhetschef eller sjuksköterska (jourtid). En förutsättning för att besök inomhus ska beviljas är att enhetschefen alternativt jourhavande sjuksköterska bedömer dem som säkra. Det är viktigt att personal ska kunna ta hand om besökarna och informera dem om risker och åtgärder såsom smitta, basal hygien, distansering och skyddsutrustning. Därför kan endast ett begränsat antal besökare tas emot vid varje tillfälle.

Kontakt