Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Skolinspektionen ger Hylte godkänt

Nu ger skolinspektionen Hylte kommun godkänt på alla punkter i granskningen av det systematiska kvalitetsarbetet och elevstödet på Örnaskolans låg- och mellanstadium.

Förra året konstaterade skolinspektionen att Hylte kommun behövde öka tempot i sitt förändringsarbete på låg- och mellanstaidet på Örnaskolan. Bland annat framförde man att utredningar om särskilt stöd måste genomföras skyndsamt och att skolan behöver fortsätta utveckla arbetsrutiner och se över organisationen för att utöka samarbetet mellan lärarna. Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning och konstaterar att de punkter kommunen tidigare kritiserats för nu är åtgärdat. Barn- och ungdomschef Stigert Pettersson är glad över beslutet.

- Det bekräftar att vi har arbetat konsekvent och strukturerat, att vi är på rätt väg. Både skolans ledning och personal har arbetat med stor energi och engagemang med att utveckla det som skolinspektionen varit kritiska till och vi ser nu att detta arbete har gett resultat.

Samarbete med Skolverket

Det systematiska kvalitetsarbetet i skolan fortsätter. Bland annat är flera insatser inplanerade i ett samarbete med Skolverket i projektet ”Bästa möjliga skola”.

- Jag ser fram emot att få följa det fortsatta arbetet. Jag känner en stor förhoppning till det samarbete som vi nu påbörjar med Skolverket där vi bland annat kommer att arbeta med undervisningsstrategier och fortbildning av personal.
- Detta ihop med kommunens egna satsningar på modellskolan, forskningscirklar och systematisk kvalitetsarbete skapar en mycket god grund för en fortsatt skolutveckling.

Nybyggd skola

I höst invigs dessutom den nya låg- och mellanstadieskolan, Kråkbergsskolan, med plats för drygt 200 elever.
- Nu tar vi avstamp och flyttar in i en helt nybyggd skola. Det ska bli roligt att forma en helt ny pedagogisk miljö. Det ser vi fram emot.

Kontakt