Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sjunkande vattennivåer ger ökad risk för ras och skred

Vattennivåerna i Halland sjunker allt mer. Även i Färgensjöarna har nivåerna sjunkit med 49 centimeter från fredag morgon till onsdag morgon. Enligt senaste mätningen ligger vattennivån, vid mätpunkten i Färgaryd, nu på 134,23 meter över havet. Dämningen av kringliggande sjöar fortsätter. Räddningstjänsten har börjat återställa utlånat material och kommunen har även rivit skyddsbarriären kring vattenverket i Torup. VA-personalen meddelar att även om det är fortsatt mycket vatten i sjöar och vattendrag så har processen i reningsverken återgått till det normala.

Förra veckan genomförde samhällsbyggnadskontoret detaljerade mätningar av vattenlinjen i utsatta områden kring Färgensjöarna, Bexet, Ekenäs och Viken. Detta i syfte att öka kunskapen om i vilken omfattning områdena påverkas vid framtida översvämningar. Arbetet med att sammanställa resultatet fortsätter.

Ökad risk för ras och skred

När det har varit höga flöden och vattnet sedan börjar sjunka undan igen ökar risken för ras och skred. Det beror på att jord, grus, sten och sand kommer i rörelse. Var uppmärksam när du rör dig i nära anslutning till vattendrag.

Vilka tecken på jordskred kan jag hålla utkik efter?

  • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag.
  • Plötsliga sprickor och sättningar i marken.
  • Brott på ledningar och kablar i marken.
  • Träd och stolpar som börjar luta.

Kontakt