Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Signering av ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser blir digital efter medarbetardriven utveckling

Från och med den 7 maj kommer alla signeringar som görs vid överlämning av läkemedel och vid hälso- och sjukvårdsordinationer i Hylte kommun att vara digitala. Något som ökar patientsäkerheten och spar tid för personalen.

Under våren har det införts ett digitalt signeringssystem som ska användas vid överlämning av läkemedel och vid hälso- och sjukvårdsordinationer i Hylte kommun. Det innebär att medarbetarna inom omsorgskontorets verksamhetsområde signerar överlämning av läkemedel med hjälp av en app som finns i arbetstelefonen.

Hemtjänstassistenterna är först ut med personliga mobiltelefoner där den enskilde medarbetaren har möjlighet att påverka sitt digitala verktyg som det passar en själv. I mobiltelefonen finns det appar och verktyg för att kunna utföra arbetet. I telefonen får medarbetaren översikt av ordinerade sjukvårdsinsatser som läkemedel, individuella träningar med mera. Samt att signera när en insats är utförd.

Flera fördelar

Det finns flera fördelar med digitala signeringslistor. Patientsäkerheten ökar och medarbetarna får en tydligare överblick över patientens behov. Det blir enklare rapportering och uppföljning samt enklare hantering av avvikelser. Dessutom varnar appen om en signering inte görs i tid.

– Vi hoppas mycket på det här arbetssättet. Det blir tydligare och enklare för personalen och i och med det ökar patientsäkerheten och kvaliteten på vården, säger Cecilia Harley, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Tidsbesparing och minskad pappershantering

Det nya arbetssättet minskar också pappershanteringen för den legitimerade personalen som tar fram signeringslistorna som använts tidigare. För ett boende med fyrtio omsorgstagare har det varit omkring 100 listor som varje månad ska sammanställas och kontrolleras av den legitimerade personalen. Nu kan detta utföras digitalt. Det digitala hjälpmedlet innebär tidsbesparingar för både legitimerad personal och medarbetare med delegering.

– Med detta system kvalitetssäkrar vi hanteringen av läkemedel och det innebär tidsbesparingar som ger personalen möjlighet till kvalitativ tid med omsorgstagare och patienter, säger Katrin Bernström, enhetschef på omsorgskontoret.

Medarbetare involverade för att visa behov och nå lösningar

Införandet av en signeringsapp har genomförts som ett projekt, där medarbetarna inom omsorgen har varit med redan från början. I första steget genomfördes behovsinventeringar som sedan sammanställdes för att se vilka behov som fanns. Därefter kunde man se hur digitala redskap kunde vara en möjliggörare. Behovsinventeringen landade i en kravställning, som medarbetarna, det vill säga de som ska använda det digitala redskapet, har varit med i att ta fram.

- Detta arbetssätt bidrar till ökad chans att det digitala redskapet används utifrån det syfte det är tänkt som och att införandet av ny teknik kvalitetsäkras säger Maria Andersson, projektledare. Medarbetarnas kompetens är oerhört viktigt att ta med under hela processen för att kunna få ett framgångsrikt genomförande.

Införandet av en signeringsapp är en del av projektet Digga Halland ett EU-finansierat samarbetsprojekt mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. Införandet har gjorts inom ramen för Hylte kommuns övergripande digitala strategi Vårt smarta Hylte och dess handlingsplan, där en specifik metodik har använts för att kvalitetssäkra och möjliggöra digitaliseringen utifrån behov.

Kontakt