Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2020-02-23

Senaste prognosen från SMHI och lägesbild i länet

Vinden avtar till kvällen och natten till måndag. Under söndagen förväntas en del skurar över Götaland, men det ger inga stora mängder nederbörd. I natt klart väder och kallare, kan gå ned på minussidan. I morgon, måndag, soligt, men kvällen/natten till tisdag regn och snöfall, nederbördsområdet förväntas ligga kvar under tisdagen och onsdagen. Kan ge som mest 15-20 mm nederbörd i smält form, kan delvis vara i form av snö.

Vattennivåer i Nissan

Det föll ganska mycket nederbörd över både Nissans och Lagans avrinningsområden under lördagen, vilket gett kritiskt läge i dessa områden. Nissan och dess biflöden, Kilan, Västerån, Österån, har stigit snabbt under lördagsnatten och kulminerat vid klass 2 nivå. På grund av dessa ligger Nissan från och med söndag förmiddag på en klass tre varning från Hyltebruk samhälle ner till havet. I övrigt räknar SMHI med höga men stabila flödesmängder i övre och mellersta delar av Nissan fram till mitten av nästa vecka, därefter förväntas nivåerna sjunka.

Under dagens samverkanskonferens i Halland framgår att i Gislaved kommun är läget allvarligt men stabilt. Man har liksom i Hylte byggt barriärer som i dagsläget håller. I Halmstad kommun har fastigheter drabbats av översvämmade källare och Nissans nivåer balanserar på åkanten varför läget är känsligt för mer vatten. Räddningstjänsten där jobbar förebyggande för kommande regn.

Företaget Statkraft meddelar att man nu släpper 237 kubikmeter per sekund via dammen i Nissaström och totalt 120 kubik via spill och maskiner i Hylte damm och kraftverket i Kambo. Statkraft räknar med en oförändrad tappning.

Vattennivåer i Färgensjöarna

Vattennivåerna i Färgensjöarna stiger fortfarande även om stigningen tycks plana ut något. Under lördag morgon låg nivån på 134,55 meter över havet, idag söndag var siffran vid samma tid 134,68 meter, det ger en ökning på 13 centimeter. Klockan 15.00 idag söndag, låg nivån på 134,71 meter, vilket visar att nivån höjts tre centimeter under dagen.

Trafikverket

Enligt trafikverket är läget under kontroll. Vissa tåg är fortfarande inställda det här dygnet på grund av nedfallna träd. Trafikverket har mycket personal ute för att lossa träd och annat som fallit över tågbanor och vägar och som även täpper till för vattenflöden.

Kommunens kontaktcenter och upplysningslinjen (0345-180 00) öppnar igen imorgon måndag 24 februari klockan 08:00. Följ hylte.se eller kommunens Facebook för uppdateringar av läget. 

Kontakt