Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Publicerad 2020-02-23

Senaste nytt om vattennivåerna i Hylte efter lördagsnatten

Nivåerna i Färgensjöarna har fortsatt att stiga under lördagsnatten. Räddningstjänsten fortsätter att bevaka väderläget och samverka med övriga aktörer i länet kring situationen i Hylte och övriga Halland. Ett arbetsmöte är inplanerat idag söndag kl.10.30 med senaste prognosen från SMHI.

Kommunens VA-beredskap berättar att även nivåerna i Österån i Landeryd har stigit under natten. Utplacerade pumpar klarar att hålla nivåerna i reningsverket men det är på gränsen. Ökar nivåerna ytterligare kan det medföra att vattnet återigen stiger i omkringliggande fastigheters källare. Nivån i reningsverket i Långaryd är hög, där klarar man inte att motverka inflödet från vatten från Nissan, troligtvis kommer det inte att beröra några hushåll. Nivån i pumpstationen i Rydöbruk sjunker, vilket är önskvärt.
- Vi har inte varit ute i Kinnared ännu men vi har inte fått några larm därifrån, inte heller från Unnaryd. Men det är mycket höga flöden överallt och risken är att om det fortsätter så kommer det att ge problem i fastigheter i området kring fastigheter.

Följ hylte.se eller kommunens facebook för uppdateringar av läget. Kommunens kontaktcenter har startat upp en upplysningstelefon för eventuella frågor, telefon:0345-180 00.

Kontakt