Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Så påverkas gymnasiets och komvux undervisning från och med 7 december

Med anledning av regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendation om att nationellt återgå till distansundervisning i gymnasieskolan från och med måndagen den 7 december, har kultur- och folkhälsonämnden beslutat följande:

  • Gymnasieskolans elever kommer även fortsatt att i huvudsak komma till skolan och undervisas på plats
  • Vuxenstuderande ska i första hand delta via fjärr- och distansundervisning, men kan komma till skolan om eleven och/eller undervisande lärare gör bedömningen att detta krävs för att eleven ska klara kursen
  • Nationella prov kommer att genomföras som planerat
  • Det kommer inte att ske någon skolavslutning – vanliga lektioner kommer att ske under dagen istället
  • Examinationer som inte kan genomföras på distans ska genomföras
  • Praktiska moment som inte kan skjutas upp ska genomföras
  • Idrottsundervisningen kommer att ske teoretiskt

Därutöver kommer skolledningen att undersöka möjligheten att förlänga arbetsplatsförlagt lärande (APL) för de elever som har detta.

Kontakt