Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Samverkansprojekt för individer långt ifrån arbetsmarknaden får EU-stöd

Idag beslutade Strukturfondspartnerskapet i Västsverige att ge stöd från Europeiska socialfonden (ESF) till ett samverkansprojekt mellan Hylte kommun, Falkenbergs kommun, Laholms kommun och Arbetsförmedlingen.

Projektet ”Målmedvetenhet på hemmaplan” ska utveckla samverkan mellan de olika aktörerna när det gäller arbetet med arbetssökande som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Projektet ska även utveckla samverkan med det lokala näringslivet och med civilsamhället.

– Det är glädjande att kommunerna tillsammans med Arbetsförmedlingen kan hitta nya former för sin samverkan och med gemensamma krafter finna nya lösningar för de som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden säger Ronny Löfquist (S) kommunstyrelsens ordförande

– Efter att Integration Halland avslutades i våras är det nu väldigt roligt att Hylte på nytt blir projektägare för ett stort ESF-projekt. Att vi återigen får förtroendet från strukturfondspartnerskapet är ett bevis på vår kommun har god kompetens att driva EU-projekt, säger Anton Larsson, internationell samordnare i Hylte kommun.

Hylte kommun blir projektägare och ”Målmedvetenhet på hemmaplan” kommer att pågå mellan februari 2020 och maj 2022. Projektet har en totalbudget om 24 miljoner kronor.

Kontakt