Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Samråd för detaljplan Västra Hylte 3:13 m.fl

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan Västra Hylte 3:13 m.fl (Hyltebruk), som nu skickas ut på samråd.

Syftet med detaljplanen är att genom en planändring möjliggöra att fastigheten Västra Hylte 3:13 som idag är planlagd för kyrkligt ändamål istället kan användas för bostadsändamål samt småhantverk. Planen tar också höjd för eventuella framtida utbyggnadsbehov på Västra Hylte 1:51 och minskar därför ner prickmarken på fastigheten och utökar byggrätt norr om befintliga byggnader.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

Samråd om planförslaget pågår under tiden 7 juni 2021 – 28 juni 2021.

Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 28 juni 2021.

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Det går även bra att mejla in synpunkter via e-post: sbk@hylte.se.

Mer information om detaljplanerna samt planhandlingar finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats hylte.se under sidan pågående detaljplaner (Bygga, bo och miljö > samhällsplanering > pågående detaljplaner) och via länken nedan:

Västra Hylte 3:13 m.fl (Hyltebruk) Öppnas i nytt fönster.

Kontakt