Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Samråd för detaljplan Linnås 1:9 m.fl.

Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Linnås 1:9 m.fl, Landeryd tätort, Hylte kommun.

Samrådstiden om planförslaget pågår mellan 17 januari 2022 – 14 februari 2022.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 14 februari 2022.

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Det går även bra att mejla in synpunkter via e-post: sbk@hylte.se.

Mer information om detaljplanen med planhandlingar som plankarta och planbeskrivning finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats hylte.se under sidan pågående detaljplaner Länk till annan webbplats. (Bygga, bo och miljö > samhällsplanering > pågående detaljplaner) och via länken nedan:

Linnås 1:9 m.fl. (Landeryd skola) Öppnas i nytt fönster.

Kontakt