Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Samråd för detaljplan Givagård 1:16 m.fl. och Tollsbo 1:19 m.fl.

Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan Givagård 1:16 m.fl. (Torup) och Tollsbo 1:19 m.fl. (Hyltebruk), som nu skickas ut på samråd.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen. Tänk på att uppge fastighetsbeteckning samt namn och adress tydligt.

Samråd om planförslagen pågår mellan den 29 mars – 19 april 2021.

Skrivelsen ska vara inlämnad till Samhällsbyggnadskontoret senast den 19 april 2021.

Hylte kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 8
314 80 Hyltebruk

Det går även bra att mejla in synpunkter via e-post: sbk@hylte.se.

Mer information om detaljplanerna samt planhandlingar finns att tillgå på Hylte kommuns webbplats hylte.se under sidan pågående detaljplaner (Bygga, bo och miljö > samhällsplanering > pågående detaljplaner) och via länkarna nedan:

Kontakt