Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Samråd för detaljplan för Åmot 1:109 m.fl. (Gnotec)

Plankarta

PÅGÅENDE SAMRÅD

Samråd för detaljplan för Åmot 1:109 m.fl. (Gnotec) i Kinnared pågår under tiden

18 mars – 15 april 2016

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret och på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. De finns också på kommunens hemsida och har skickats ut till berörda sakägare.  

Kontakt