Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Samråd angående tillstånd för drift av Hyltebruks avloppsreningsverk på fastigheten Västra Åkralt 1:44, Hylte kommun

Hylte kommun avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för drift av Hyltebruks avloppsreningsverk. Lokalisering och villkor för driften baseras för närvarande på Länsstyrelsens tillstånd från 2007 med slutliga villkor fastställda 2012.

Nu aktuell ansökan föranleds av (i) att nytt reningsverk byggts vilket har ändrade tekniska specifikationer jämfört med det som nuvarande tillstånd avser och (ii) att kommunen har gjort bedömningen att det finns miljömässiga och ekonomiska vinster att göra genom att bygga ett utjämningsmagasin mellan reningsverk och en utsläppspunkt för det renade vattnet till Nissans ursprungliga fåra nära reningsverket.

Ytterligare information och samrådsunderlag kan fås från Carolina Storberg, 0733 718367. Synpunkter på den planerade tillståndsansökan lämnas till Samhällsbyggnadskontoret senast den 15 februari.


Kontakt