Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning samhällsbyggnadsnämnden 21 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi /kvalitet 2016
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att ställa sig bakom prognos efter 5 månader 2016.

VA-plan
Samhällsbyggnadsnämnden antog VA-plan för Hylte kommun.

Svar på remisser
Samhällsbyggnadsnämnden skickade svar på remissr gällande kulturplan för Halland 2017-2020, handlingsprogram för skydd mot olyckor samt riktlinjer för särskild kollektivtrafik.

Svar på motion
Samhällsbyggnadsnämnden skickade ett svar till kommunstyrelsen gällande "Motion om religiös kost i kommunal verksamhet".


Kontakt