Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning samhällsbyggnadsnämnden 20 september

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi /kvalitet 2016
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna delårsbokslutet efter sju samt prognosen efter åtta månader. 

Torups centrum
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna yttrandet gällande detaljplanen för Torups centrum. Samhällsbyggnadsnämndens föreslår nu kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Sjögård 1:34, Torups centrum.

Sänkning av hastighet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att sänka hastigheten utanför Sörgårdens förskola från 40 km/h till 30 km/h.

Samråd Marknadsplatsen, Torup.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna planförslaget för Givagård 1:27 (Marknadsplatsen, Torup) och ställer ut det för samråd.

Svar på motion
Samhällsbyggnadsnämnden lämnade svar på en motion gällande införande av en hundrastplats i kommunen.

Kontakt