Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning samhällsbyggnads­nämnden 13 december

Resultat- och ekonomisk plan
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om ombudgeteringar och investeringar för åren 2018-2020

Detaljplaner
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna planen Västra Åkralt 1:89 för samråd och planen Unnaryd 1:49 för granskning.

Sammanträdestider 2017
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om sammanträdestider för 2017. Dessa kommer att publiceras i sammanträdeskalendern på hylte.se.

Bro över Västerån, Kinnared

Samhällsbyggnadsnämnden gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna att skapa en tillfällig gång- och cykelbro över Västerån i Kinnared.

Uppdrag trafiksäkerhetshöjande åtgärder
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att genomföra ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Hylte kommun. Bland annat beslutades om åtgärder på Storgatan i Hyltebruk och Österlånggatan i Unnaryd.

Kontakt