Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 3 maj

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Allmänhetens frågestund med anledning av årsredovisningen
Medborgare erbjöds möjlighet att ställa frågor gällande kommunens årsredovisning, men ingen begärde ordet denna gång.

Utredning av alternativ med nytt bostadsaktiebolag
Externt anlitade utredare presenterade hur det skulle kunna bli om Hyltebostäder omvandlades från stiftelse till ett nytt bostadsaktiebolag. Alternativen i utredningen kan sedan användas som beslutsunderlag för politiker i Hylte kommun.

Ombudgeteringar Hylte kommun
Kommunfullmäktige beslutade att olika investeringsanslag ska flyttas från fjolårets budget till årets budget.

Årsredovisning 2017 Hylte kommun
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Hylte kommuns årsredovisning för 2017.

Begäran om medel för exploatering av marknadsplatsen i Torup
Kommunfullmäktige beslutade att bevilja investeringsmedel till samhällsbyggnadsnämnden för exploatering av marknadsplatsen i Torup, samt investeringsmedel för iordningställande av parkområde enligt detaljplan.

Inkomna motioner
Stina Isaksson (SD) har lämnat in en motion om att etablera en hundrastplats i Hyltebruk.
Finn Dahl (partipolitiskt oberoende) har lämnat in en motion om översyn av avgifter/taxor för gemensam sopbehållare.

Kontakt