Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 30 november

Avräkning barn- och elevantal 2017
Kommunfullmäktige beslutade att utöka barn- och ungdomsnämndens ram med drygt två och en halv miljon kronor med anledning av det ökande antalet barn- och elever inom skola och barnomsorg.

Utvärdering av åtgärdspaket
Vid mötet presenterades en utvärderingsrapport av Hylte kommuns åtgärdspaket för integration. Utvärderingen är gjord av en extern konsult.

Justering resultat- och ekonomisk ram REP 2018-2021
Kommunfullmäktige beslutade om justeringar i resultat- och ekonomisk ram som beslutades vid kommunfullmäktiges sammanträde tidigare i juni. I ärendet behandlades bland annat kommunens taxor och de uppdrag som nämnder och styrelser fick vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.

Redovisning av partistöd
Kommunfullmäktige tog även del av redovisning av det ekonomiska stöd de politiska partierna fått för 2016.

Bildande av Smålands sjörike ekonomisk förening
Fullmäktige tog beslut om att bilda ekonomisk förening tillsammans med kommunerna Ljungby, Gislaved och Värnamo. Föreningens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete och att utgöra en gemensam plattform för samarbete med andra aktörer.

Prisutdelning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde delades tre priser ut: Miljöpriset , kulturpriset och ungdomsledarpriset. Miljöpriset delades ut av samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Kulturpriset och ungdomsledarpriset delades ut av ordförande i arbets- och näringslivsnämnden.

Kontakt