Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 29 november 2018

Information från kommunens revisorer
Revisionens ordförande Ove Gustafsson informerade om revisorernas arbete.

Redovisning av partistöd 2017
Kommunfullmäktige tog del av en sammanställning av redovisade partistöd för 2017 och beslutade att samtliga partier i fullmäktige ska få partistöd för 2019. Enligt riktlinjerna för partistöd ska partierna redovisa förra årets användning av partistöd senast 30 juni för att få bidrag för kommande år. Redovisningarna sammanställs sedan av kommunledningskontoret.

Resultat och ekonomisk plan 2019-2022
Kommunfullmäktige beslutade om budget för de kommande åren.

Begäran om medel - Geoteknisk undersökning Parkstaden
Detaljplanearbete planeras för ett nytt bostadsområde i centrala Hyltebruk, kallat Parkstaden. Vid mötet beslutades att skjuta till pengar till en geoteknisk undersökning som en del i detta arbete.

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal
Enligt lag måste kommunen ha riktlinjer för markanvisning om kommunen avser att genomföra detta. Kommunfullmäktige beslutade att anta sådana riktlinjer.

Inkomna motioner
Ewa Gunnarsson har lämnat in en motion om hjärtstartare.

Kontakt