Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 25 oktober

Valteknisk samverkan
Gårdagens fullmäktigesammanträde var det första sedan valet i september.
Ronny Löfquist meddelade att Socialdemokraterna, Kommunens Väl, Liberalerna och Vänsterpartiet kommer arbeta tillsammans under den kommande mandatperioden under namnet ”Framtid Hylte 2.0”. Anna Roos meddelade att Centerpartiet och Moderaterna kommer samarbeta under namnet ”C och M i samverkan”.

Val av fullmäktiges presidium
Micael Arnström och Krister Mattsson fick förnyat förtroende som kommunfullmäktiges ordförande respektive 1:e vice ordförande. Bo Gunnar Åkesson valdes till ny 2:e vice ordförande.

Uppföljning och redovisning 2018 Hylte kommun
Kommunfullmäktige beslutade att godkänna Hylte kommuns delårsbokslut för 2018.

Remiss Ändring av förbundsordning Samordningsförbundet i Halland
Hylte kommun är medlem i Samordningsförbundet i Halland tillsammans med de övriga halländska kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Halland. Vid gårdagens möte beslutade kommunfullmäktige att godkänna den föreslagna revideringen av samordningsförbundets förbundsordning.

Förfrågan från Båstads kommun om att ingå i nämnden för överförmyndare i samverkan
Överförmyndarnämnden är en kommungemensam nämnd där Hylte, Halmstad och Laholms kommun sedan tidigare ingår. Kommunfullmäktige har nu beslutat att godkänna ett nytt samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd där även Båstads kommun ingår.

Revidering av riktlinje om kränkande särbehandling
Diskrimineringsombudsmannen har efter tillsyn upptäckt att Hylte kommuns riktlinje inte uppfyller kravet om ett avståndstagande från repressalier mot den som anmäler en kränkning. Kommunfullmäktige beslutade att anta en reviderad riktlinje som uppfyller detta krav.

Inkomna motioner
Bo Gunnar Åkesson har lämnat in en motion om nytt äldreboende i Unnaryd.
Stina Isaksson har lämnat in en motion angående medborgarförslag.

Kontakt