Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 2018-12-11

Val i kommunfullmäktige till mandatperioden 2019-2022
Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska sitta i kommunens olika styrelser, nämnder och råd för mandatperioden.

Tilläggsanslag löneavtal 2018
Kommunfullmäktige beslutade att ge nämnderna mer pengar för att kompensera för ökade lönekostnader till följd av nytt löneavtal. Pengarna är avsedda att användas för att kompensera nämnder och styrelser för ökade kostnader till följd av löneavtalsrörelsen 2018.

Avtal medfinansiering Trafikverket gång- och cykelväg inklusive bro Kinnared
Kommunfullmäktige beslutade ifjol om medfinansiering av gång- och cykelväg inklusive bro över Västerån. Kommunfullmäktige beslutade vid gårdagens möte att avbryta medfinansieringen på grund av att projektet fördyrats.

Uppvaktning av förtroendevalda
Politiker som haft förtroendeuppdrag under 25 år eller mer uppvaktades av fullmäktige.

Prisutdelning
Vid sammanträdet delas 2018 års miljöpris och ungdomsledarpris ut. Miljöpriset gick till Stora Enso Biokomposit. Emelie Håkansson utsågs till Årets Ungdomsledare 2018.

Kontakt