Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 18 juni 2019

Hylte kommuns fullmäktige, som är kommunens högst beslutande instans, har 41 ledamöter. Vart fjärde år väljer invånarna i Hylte vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. Under mandatperioden 2019-2022 finns det representanter från sju olika partier.

Nedan följer en kort sammanfattning från kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Ansvarsfrihet för kommunens nämnder, styrelser och stiftelser

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige senast i juni varje år besluta om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsår. Efter en allmän debatt beslutade kommunfullmäktige om ansvarsfrihet för kommunens nämnder, styrelser och stiftelser.

Alla nämnder, styrelser och stiftelser beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Resultat- och ekonomisk plan REP 2020-2023

Kommunfullmäktige debatterade och beslutade om kommunens budget för kommande år.

Motioner

Vid mötet lyftes svar på fem olika motioner som diskuterades och fattades beslut om. Bland annat beslutade fullmäktige att bevilja en motion från Ewa Gunnarsson (SD), som handlar om att kommunen ska se över hur man på ett bättre sätt kan tillgängliggöra hjärtstartare för allmänheten.

Begäran om medel fritidskort

Kommunfullmäktige beslutade att bevilja tilläggsanslag på 500 000 kr till samhällsbyggnadsnämnden för fritidskort. Fritidskortet ger barn i åldrarna 7-19 år möjlighet att resa kollektivt inom Halland under vardagar mellan 15:00-04:00 och heldagar under lov- och helgdagar.

Kontakt