Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 17 december

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. Vart fjärde år väljer invånarna i Hylte vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom att rösta i kommunvalet. I fullmäktige sitter 41 ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om kommunen. Ärenden som beslutas i kommunfullmäktige har tidigare föreberetts i kommunstyrelsen och andra nämnder.

På det extrainsatta kommunfullmäktigemötet tisdagen den 17 december 2019 behandlades de ärenden som återremitterades vid det tidigare kommunfullmäktigemötet torsdagen den 28 november.
De ärenden som behandlades var en föreslagen omorganisation av kommunen, det kommande årets budget, den investeringsbudget som sköts på framtiden i juni samt den investeringsplan, ”Hylte rustar för framtiden”, som Framtid Hylte lagt fram.
Inom alla fyra områden beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

Kontakt