Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning kommunfullmäktige 15 mars

Fördelning av fastställt löneutrymme
Kommunfullmäktige beslutade också om ytterligare pengar för löneutrymme 2018 för att uppnå ett löneutrymme på 2,1% och åtgärda osakliga löneskillnader. Finansieringen sker via kommunfullmäktiges reserv.

Köp av fastighet i Hyltebruk - återremiss
Vid kommunfullmäktiges möte i februari beslutades det att ärendet om köpet av Forum skulle skickas tillbaka för ytterligare behandling. Vid gårdagens fullmäktige beslutades att kommunen ska köpa fastigheten för max åtta miljoner kronor.

Skärshults camping
Kommunfullmäktige beslutade om uppdrag till kommunstyrelsen att genomföra en försäljning av Skärshults camping.

Svar på interpellationer
I februari beslutade fullmäktige att ta emot fyra interpellationer från Stinas Isaksson (SD) med frågor om säkerhet vid kommunens lekplatser, friytor på skolor och förskolor i kommunen, undervisning i svenska för invandrare samt hur kommunen följer LSS. Samhällsbyggnadsnämndens, barn- och ungdomsnämndens och omsorgsnämndens respektive ordförande har sedan formulerat svar på frågorna. Under gårdagens fullmäktigemöte debatterades interpellationssvaren.

Kontakt