Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från samhällsbyggnadsnämnden 19 april

Detaljplan
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna samrådsredogörelsen och anta den nya detaljplanen för Västra Hylte 1:169. Området för detaljplanen är Hyltebruks stationshus. Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från nuvarande järnvägsändamål till lämpliga verksamheter som också är förenliga med omkringliggande järnvägsverksamhet. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra en fastighetsreglering där byggnaden och marken i direkt anslutning bildar en ny fastighet. 

Rivningsföreläggande
Samhällsbyggnadskontoret beslutade om tre rivningsföreläggande av fastigheter i kommunen.

Revidering miljöpolicy
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anta förslag till reviderad miljöpolicy för Hylte kommun. Förslaget är framarbetat av samhällsbyggnadskontoret. Målsättningen med den reviderade miljöpolicyn är att den ska bidra till att nå de nationella miljömålen.

Kontakt