Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från samhällsbyggnadsnämnden 16 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från tisdagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Ekonomisk uppföljning efter fem månader. Vid årets slut prognostiseras en positiv avvikelse med 210 000 kr innan avsättning och 14 000 kr efter avsättning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att de tagit del av informationen.

Detaljplan för Västra Hylte 1:169 m. fl. - Beslut om samråd
Stationshuset såldes av Trafikverket till en privat fastighetsägare, PdL&W fastigheter i Oskarström AB, men för att de ska kunna använda byggnaden krävs en ny detaljplan med ändrad användning. Syftet med detaljplanen är således att ändra användningen från nuvarande järnvägsändamål till lämpliga verksamheter som också är förenliga med omkringliggande järnvägsverksamhet. Syftet med detaljplanen är även att möjliggöra en fastighetsreglering där byggnaden och marken i direkt anslutning bildar en ny fastighet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna planförslaget för samråd.

Kontakt