Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammanfattning från samhällsbyggnadsnämnden 12 november

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med samhällsbyggnadsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet 2015
Efter tio månader redovisar samhällsbyggnadsnämnden ett positivt utfall men prognosen för hela året är underskott på 44 000 kr.

Miljöpris 2015
Samhällsbyggnadsnämnden delar varje år ut ett pris för förtjänstfullt arbete inom miljöområdet i Hylte kommun.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tilldela Hylte kommuns miljöpris för år 2015 till Bosgårdsfallet.

Föreläggande om att komma in med redovisning av vidtagna eller planerade åtgärder av bristfällig boendemiljö
Hyresgäst i en fastighet har den 26 juni 2014 kommit in med ett klagomål till samhällsbyggnadskontoret om att hyresfastigheten inte underhålls på tillfredställande sätt. Fastighetsägaren har överklagat krav på redovisning av åtgärder. Länsstyrelsen har ändrat tiden för redovisningen, men den har ändå inte kommit in till samhällsbyggnadsnämnden innan utsatt tid.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren att komma in med redovisning av vidtagna eller planerade åtgärder av den bristfälliga boendemiljön.

Redovisningen ska komma in till samhällsbyggnadskontoret senast två veckor efter det att fastighetsägaren tagit del av beslutet.

Föreläggandet är förenat med ett löpande vite på 5 000 kronor för varje ny påbörjad vecka efter förelagt datum som föreläggandet inte har uppfyllts.

Kontakt