Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från omsorgsnämnden 22 september

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2016 - delårsbokslut
Omsorgsnämnden beslutade att begära tilläggsanslag från kommunfullmäktige. Delårsbokslutet lämnas nu till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Taxa inom äldreomsorg
Från och med 1 juli 2016 kan kommunen höja maxtaxan inom äldreomsorgen med 219 kronor. Omsorgsnämnden föreslog att kommunfullmäktige beslutar att maxtaxan ska vara oförändrad under 2016 och att tillämpa de nya reglerna från och med avgiftsåret 2017. Ärendet lämnas nu till kommunstyrelsen för vidare behandling.


Kontakt